Management 3.0 – Ledarskap som fungerar i praktiken

Snabbhet och flexibilitet är avgörande i dagens komplexa omvärld. Detta ställer helt nya krav på ledarskap än tidigare. Management 3.0 ger insikt i hur man kan agera för att möta dessa krav och samtidigt ta vara på de möjligheter som skapas av ett Agilt arbetssätt.

Management 3.0 är en samling värderingar och verktyg för framtidens ledare, där självorganiserande team snarare är regel än undantag. Ledarnas roll förändras och det kommer att krävas massiva insatser för att förändra synen på det kontrollerande och styrande ledarskapet som inte kan skapa värde i en organisation med moderna värderingar som transparens, ständig förbättring och värdeskapande för kunder.

 

Grundläggande idéer inom Management 3.0:

Management 3.0 består av olika delar som alla består av teori, diskussion och många praktiska gruppövningar:

  • Agilt ledarskap och komplexitetsteori: Vad skiljer det agila ledarskapet från mer traditionella typer av ledarskapsramverk och vad är egentligen komplexitetsteori och hur påverkar det hur vi utformar organisationers styrsystem och ledarskap?
  • Ge motivation och energi: Människorna är en organisations viktigaste tillgång och chefer måste göra allt de kan för att hålla medarbetare motiverade, kreativa och aktiva – vi tittar på vad som motiverar medarbetare och gör övningar med motivationsfaktorer som alla delar.
  • Ge team självstyre: Team kan självorganisera och det kräver förtroende, delegering och auktorisering från ledarskapet – men vem bör fatta vilka beslut och hur gör vi det tydligt för medarbetarna? Delegeringspoker ger dig stöd för vilka beslut som fattas av vem på vilken nivå.
  • Ge tydliga riktlinjer och mål: Hur organisationens mål och syfte översätts till medarbetarnas dagliga aktiviteter. Skillnad mellan KPIer, mål, vision och strategi. Vad är OKR:s och hur kan det ersätta traditionell performance management? Var tydlig med Varför och Vad men lämna Hur till medarbetarna. 
  • Utveckla kompetens: Team kan inte nå sina mål om medarbetarna inte har rätt kompetens och hur kan vi utveckla kompetens på nytt sätt i en framtid där all kunskap finns tillgänglig för alla hela tiden via Internet och Google. Hur ska vi tänka när vi sätter samman optimala team?
  • Utveckla organisationsstruktur: Många team arbetar inom en komplex organisation och därför behöver man fundera över vilka strukturer som underlättar kommunikation mellan de olika delarna. Hur balanserar man mellan centralisering – decentralisering och specialisering – generalisering? Här spelar vi Meddlers game där vi bygger en struktur för en organisation som växer med fler och fler projekt och kunder.
  • Förbättra allt kontinuerligt: Medarbetare, team och organisationer behöver ständigt förbättras för att inte misslyckas. Hur leder vi förbättringsarbetet och vilka perspektiv finns på det? Hur kan vi med hjälp av ständiga experiment och trial and error bygga en stabil verksamhet som tar lagom stora risker och prioriterar innovation?

 

Målgrupper

Chefer, konsulter, HR, verksamhetsansvariga, teammedlemmar, linjechefer och alla som är intresserade av att lära mer om hur man kan arbeta på ett bättre sätt och få mer engagerade medarbetare och team på köpet.

Vi erbjuder tvådagarsutbildning och en endags Workout i Management 3.0, läs mer om utbildningarna nedan och anmäl er till ett av våra kommande utbildningstillfällen. Vi erbjuder även skräddarsydda utbildningar efter era specifika behov!

Våra utbildningar

Utbildningstyp

Stad

Språk

Läs mer

Anmälan

Management 3.0 Tvådagarsutbildning Stockholm/Göteborg SE/EN Läs mer Anmälan
Management 3.0 Workout Stockholm/Göteborg SE/EN Läs mer Anmälan

Stockholm

Adress: Bryggvägen 21
 117 68 Stockholm
Telefon: +46763056134
E-post: info@greenbullet.se

Göteborg

Adress: Smugglarevägen 1
421 67 Västra Frölunda
Telefon: +46763056134
E-post: info@greenbullet.se

Malmö

Adress: Idrottsgatan 16B
216 14 Limhamn
Telefon: +46763056134
E-post: info@greenbullet.se