Agil HR Workout – för chefer, HR och team

Vad är Agil HR?

Ett agilt synsätt möjliggör en anpassning till hur de flesta verksamheter idag behöver fungera för att hålla uppe motivation, kreativitet och innovationsförmåga hos våra medarbetare. HR är inget undantag utan behöver lära sig att förstå hur agila principer, verktyg och metoder kan hjälpa dem att bättre stötta verksamheten på områden som medarbetarengagemang, rekrytering, mål- och prestationsstyrning, kompetensutveckling, ersättningsfilosofi, organisationsutveckling och ledarskap.

Vi har valt ut agila verktyg och metoder (bl a Kanban, OKRs och Merit money) och går igenom hur HR och verksamhetsteam kan arbeta på ett nytt sätt för att maximera värde och medarbetarengagemang. Om du känner igen dig i något av följande påståenden är det här en workshop för dig:

 • Kärnverksamheten i ditt företag arbetar idag agilt och det finns en mismatch mellan hur HR och /eller ledarskap fungerar och det agila arbetssättet i teamen.
 • Du som HR-chef / specialist / konsult vill få råd och tips om hur ni kan effektivisera arbetat inom HR på ert företag för att öka ert bidrag till de övergripande affärsmålen.
 • Ni arbetar idag i separata specialistfunktioner på HR (främst i större organisationer) och vill få konkreta verktyg och tips för hur ni kan arbeta bättre tillsammans med gemensamma och samordnade leveranser till verksamheten.
 • Ledarskapet i er organisation hänger inte med och du behöver som HR person / chef lära dig hur du kan stötta med ett mer modernt tänk i hur ledarna ska arbeta med att få sina medarbetare att prestera bättre och känna ett ökat engagemang.

Workoutens innehåll:

Kort bakgrund och teori runt agilt arbetssätt och agil HR, med fokus på jämförelse mellan det traditionella sättet att arbeta och hur HR förändras när vi arbetar agilt.

 • Kanban för rekrytering
 • SCRUM för HR-projekt
 • OKRs – Objectives and Key results istället för traditionell Performance management
 • Delegeringspoker för att öka medarbetarnas ansvarstagande
 • Motivation med hjälp av drivkrafter
 • Nytt tänk för kompetensutveckling
 • Medarbetarundersökning på agilt vis
 • Lön och belöning med merit money och salary formula

Kursledare är Pia-Maria Thorén, som har 25 års konsulterfarenhet av HR och ledarskap på stora, svenska företag, grundare av GreenBullet och nätverket Agile People och författare till boken Agile People – A Radical Approach for HR and Managers (That Leads to Motivated Employees)

Du kommer att vara sprängfylld av nya tankar och inspiration när dagen är slut och redo att ta itu med din arbetsvardag med nya idéer att prova på.

Pris: 7.200 SEK inklusive kaffe,
lunch, bok och material

Kommande utbildningstillfällen

Typ

Datum

Stad

Språk

Pris

Anmälan

Agil HR Workout Kommande Göteborg/Stockholm SV/EN 7.200 SEK Jag är intresserad

Göteborg

Adress: Smugglarevägen 1
421 67 Västra Frölunda
Telefon: +46763056134
E-post: info@greenbullet.se

Stockholm

Adress: Bryggvägen 21
 117 68 Stockholm
Telefon: +46763056134
E-post: info@greenbullet.se