Agil HR – Certifiering och workout

Agilt är i grunden ett tankesätt hur organisationer bör förhålla sig i en komplex och föränderlig värld. Genom att i högre grad förespråka flexibilitet och anpassningsförmåga, arbete i korta feedbackloopar, självstyre och transparens, ökar lärandet och värdeskapandet för chefer och medarbetare. Fler och fler organisationer ser nu värdet i att applicera det agila tänkesättet även inom HR, både i det interna arbetet men kanske framför allt hur en HR-avdelning bidrar till att stötta en organisations lättrörlighet. När traditionella processer fokuserar på styrning och kontroll är en agil HR-funktions roll snarare att skapa värde och stötta unika behov.

Traditionell HR Agil HR
Processer Episodiska Löpande
  Reaktiva Proaktiva
  One-size-fits-all, standardiserade No-size-fits-all, behovsanpassade
  Push Pull
Organisation Maskin Nätverk
  Individ Team
Ledarskap Chefskap Medarbetarskap
Människosyn Negativ (teori X) Positiv (teori Y)
Motivation Extern Intern
Feedback Sällan Ofta
HR:s roll Kontrollera, implementera standarder Stötta, främja organisationens lättrörlighet

Genom workshops, utbildningar (öppna och företagsanpassade) och beprövade verktyg kan vi hjälpa din organisation att implementera agila HR-processer. Vi erbjuder Certifiering i Agil HR och en Workout med övningar för en kickstart i Agil HR. Läs mer om de olika utbildningarna och anmäl er till ett av våra tillfällen nedan eller kontakta oss om ni önskar skräddarsy en utbildning efter era behov!

Våra utbildningar i Agil HR

Göteborg

Adress: Smugglarevägen 1
421 67 Västra Frölunda
Telefon: +46763056134
E-post: info@greenbullet.se

Stockholm

Adress: Bryggvägen 21
 117 68 Stockholm
Telefon: +46763056134
E-post: info@greenbullet.se

Malmö

Adress: Idrottsgatan 16B
216 14 Limhamn
Telefon: +46763056134
E-post: info@greenbullet.se