Reiss Motivation Profile

What makes you do what you do?

Vad säger forskningen?

Olika psykologer har utvecklat 3 huvudmodeller för detta, psykodynamisk teori, personlighetstypsteori och motivationsteori.

  • Den psykodynamiska teorin (sent 1800-tal – tidigt 1900-tal) handlar om att människor har omedvetna tankar och känslor och hur dessa mentalt gömda processer relaterar till barndomsupplevelser. Teorin baserades på mental ohälsa och grundades på Freuds teorier.
  • Personlighetstypsteori (1900-tal) som den definieras av Isabel Myers och Katherine Briggs, baseras på människors inre informationshantering och hur detta kan påverka deras personlighetsdrag. Teorin är baserad på den schweiziske psykologen Carl Gustav Jungs forskning.
  • Motivationsteorin (1990 och framåt) visar hur människors inre drivkrafter och värderingar påverkar ditt beteende och vem du är. Steven Reiss har utvecklat en modell med 16 drivkrafter som du behöver ta hänsyn till om du vill uppleva värdebaserad, långsiktig lycka, till skillnad från de tillfälliga lyckokänslor som uppstår då vi t. ex. ser en bra film, äter god mat, njuter av en cigarett eller ett gott glas vin. Steven Reiss’ teori är baserad på ett empiriskt underlag som inkluderar en mängd olika grupper och kulturer av människor och idag har mer än 100 000 människor i olika delar av världen genomfört en RMP-profil (Reiss Motivation Profile). Profilen har en mängd olika applikationer såsom yrkesrådgivning, äktenskapsrådgivning, coaching i sportsammanhang, skolor och i företag och organisationer (rekrytering, individuellt utvecklingsfokus, teamcoaching, kulturframtagning etc.).

Ibland är vi så uppslukade av vår vardag att vi glömmer att fundera över den större bilden av vilka vi är, vad som är tanken med allt och vilken sysselsättning vi skulle må bäst av att ägna oss åt. Att upptäcka sig själv handlar om att lära sig om vem man egentligen är och hur du liknar och är olik andra människor. Det handlar också om att använda den kunskapen till att skapa ett så meningsfullt liv som möjligt.

Inre drivkrafter kan man för det mesta inte påverka eller styra – de bara händer. Om man inte tar hänsyn till sina inre drivkrafter upplever man ofta att något är ”fel” eller att man inte mår bra. Alla människor delar 16 drivkrafter som alla ”har” men skillnaden handlar om intensitet – hur mycket eller hur lite drivs jag av de 16 olika motiven. Antalet möjliga kombinationer är astronomiskt så det är väldigt liten möjlighet att det finns en till person som är exakt som du är, men man kan självklart vara mer eller mindre lik någon annan.

För att ta reda på vilka motiv som är starka respektive svaga för just dig, kan man genomföra en onlinebaserad enkät med 128 frågor där man tar ställning till ett antal påståenden på en skala mellan -3 och +3. Resultatet kan sedan diskuteras i en återkoppling med en certifierad Reiss Motivation Coach under ca 1-2 timmar. Det är bara du som känner dig själv och kan tolka profilen korrekt, men din coach kan hjälpa dig genom att förklara motiven och ställa rätt frågor. Du kan då få kunskap som hjälper dig att välja rätt väg eller att bara göra små justeringar i din vardag, så att du kan känna en större meningsfullhet och undvika onödiga diskussioner med andra som har totalt motsatta drivkrafter. I företag kan man få bättre samarbete med andra genom att förstå sig själv och andra bättre, och även inom rekrytering finns möjlighet att använda drivkrafterna för att se vilka personer som passar i olika yrkesroller och matchar organisationens värderingar och kultur.

Människor som har totalt motsatta drivkrafter har en tendens att missförstå varandra och vill gärna ”ändra på” andra som inte har samma behov. Steven Reiss kallar det för ”Selfhugging” och ”Every day tyranny” när människor försöker ”pracka på” andra sin egna motiv och tror att bara för att de egna motiven är bra för dem är de också bra för alla andra.

Drivkraft och beteende är olika saker – drivkrafter kan man inte välja, medan beteende går att anpassa med hjälp av viljan efter situation eller sammanhang. Även om jag är dålig på t ex ordning och struktur kan jag tvinga mig att städa eller planera, trots att jag inte känner ett inre driv att göra det. Det fina är ju att man är olika och kan komplettera varandra och med kunskapen om RMP kan varje person komma till sin rätt och ägna sig åt det som de är bäst lämpade för helt naturligt.

Anmäl dig till nästa utbildningstillfälle och bli coach för Reiss Motivation Profile!

Göteborg

Adress: Smugglarevägen 1
421 67 Västra Frölunda
Telefon: +46763056134
E-post: info@greenbullet.se

Stockholm

Adress: Bryggvägen 21
 117 68 Stockholm
Telefon: +46763056134
E-post: info@greenbullet.se

Malmö

Adress: Idrottsgatan 16B
216 14 Limhamn
Telefon: +46763056134
E-post: info@greenbullet.se