Successionsplanering (internrekrytering) handlar om att ersätta viktiga nyckelpersoner när de av någon anledning försvinner. Men personberoendet minskar när man arbetar mer med teamkompetens än med individuell kompetensutveckling. Dock behöver man hålla koll på vilka unika nyckelkompetenser som behövs för verksamheten och alltid se till att man har tillgång till dessa.

Talent pools

För att underlätta arbetet med att hitta rätt personer för en specifik uppgift/projekt/roll eller ledarposition kan man arbeta med talangpooler. Med ett bra IT-stöd kan man sätta vilka kriterier som behövs för att man ska vara en del av en specifik talangpool. De som matchar förutsättningarna skapar en grupp som man kan använda när man behöver rekrytera internt. Alternativet är att låta teamet ansvara själva för internrekrytering och kompetensutveckling så att det alltid finns rätt kompetens för uppgiften/projektet tillgänglig. Alla medarbetare bör sträva efter att finnas med i en eller flera talangpooler, så att min kan hitta den spetskompetens som behövs vid behov.

Integration med kompetens och mål & prestation

All information som sparas om medarbetarna i kompetensutvecklingen och i arbetet med mål & prestation kan användas för att arbeta effektivt med internrekrytering, talangpooler och att hitta ersättare för de viktigaste positionerna/rollerna i organisationen. Beroende på hur verksamheten ser ut och grad av delegering, kan man involvera medarbetare i det viktiga arbetet med att se till att det alltid finns rätt kompetens på plats – det ökar känslan av engagemang och motivation.

Kontakta oss:

14 + 3 =

Göteborg

Adress: Smugglarevägen 1
421 67 Västra Frölunda
Telefon: +46763056134
E-post: info@greenbullet.se

Stockholm

Adress: Bryggvägen 21
 117 68 Stockholm
Telefon: +46763056134
E-post: info@greenbullet.se

Malmö

Adress: Idrottsgatan 16B
216 14 Limhamn
Telefon: +46763056134
E-post: info@greenbullet.se