Talent management börjar vid rekryteringen. Att ha tillgång till vilka kompetenser som krävs för rollen är en bit av pusslet för att hitta rätt medarbetare. Men kanske ännu viktigare är att framtida medarbetare köper in på organisationens övergripande mål och syfte, och att de passar in i företagets kultur och har liknande värderingar.

Employer Branding

Som Mc Kinsey beskriver i rapporten ”The War for Talent”, så har maktbalansen de senaste årtiondena förskjutits från arbetsgivaren till arbetstagaren – det är helt enkelt ont om kompetenta medarbetare och trots arbetslöshet så hittar inte företagen rätt folk. Det handlar alltså om att se om sitt Employer brand eller sin Employee Value Proposition (EVP) för att kunna locka till sig de bästa medarbetarna. Men Employer Branding handlar egentligen i grund och botten om att skapa en kultur som attraherar de medarbetare som man vill knyta till sin organisation och låta bl a medarbetarna själva kommunicera den till potentiella kandidater.

Rekryteringsprocessen

Att hitta medarbetare som passar in och kan utvecklas i din organisation är självklart jätteviktigt. Rekryteringsprocessen idag hanteras till den allra största delen via sociala medier, främst Linkedin. IT-stödet idag är enklare och mindre och kan ofta anpassas av de egna anställda. Även rekryteringsflödena görs enklare och man använder sig t ex av Kanban (en visuell tavla på väggen som visar de olika stegen och vilka kandidater som befinner sig var) för att visualisera flödet och involvera alla.

Bra verktyg kan aldrig ersätta den personliga intervjun, men hjälpa till att hitta guldkornen så att man lägger tid på rätt personer från början. Det blir också vanligare att involvera fler personer från teamet i rekryteringsprocessen, så att man låter medarbetarna vara med och bestämma vilka som blir deras framtida kollegor.

Göteborg

Adress: Smugglarevägen 1
421 67 Västra Frölunda
Telefon: +46763056134
E-post: info@greenbullet.se

Stockholm

Adress: Bryggvägen 21
 117 68 Stockholm
Telefon: +46763056134
E-post: info@greenbullet.se

Malmö

Adress: Idrottsgatan 16B
216 14 Limhamn
Telefon: +46763056134
E-post: info@greenbullet.se