Det finns knappast något som ger så mycket resultat på bottenraden som att arbeta fokuserat mot mål. När alla i företaget drar åt samma håll och vet vad just de förväntas göra för att förverkliga visionen blir effekten mycket större än om man har en spretig målstruktur som pekar åt olika håll.

Visionen

Det börjar med en övergripande vision för varje företag – vad är det man vill åstadkomma på lång sikt? Vilka långsiktiga strategiska mål har bolaget? Beroende på storlek har alla bolag olika tidsperspektiv på sin vision – den stora internationella koncernen kanske sätter sina mål på fem års sikt, medan den lilla entreprenören kanske i bästa fall ser ett år framåt. En vision kan ändras, men det viktiga är att det finns en vision ackompanjerad av långsiktiga, mer konkreta mål. Visionen och de övergripande målen behöver vara tydligt (och ofta!) kommunicerad till alla medarbetare.

Målnedbrytning

Visionen bryts ner på företagets delar och sen vidare till varje medarbetare som tillsammans med sina kollegor eller sin chef diskuterar och formulerar lämpliga mål för perioden. I vissa fall delegeras målsättningsarbetet till organisationens olika delar så att man får en ”bottom-up approach”, som ökar engagemanget runt att sätta mål i verksamheten. Det kan vara både hårda, mätbara mål och luddiga, mjuka mål. Ett bra sätt att arbeta med mål och ständig förbättring är OKR:s – Objectives and Key results.

Agilt målarbete

Trenden i att arbeta med mål och uppföljning av dessa är att målarbetet blir mer agilt – det innebär att uppföljningen sker snabbare och mer regelbundet. Tidigare har de stora bolagen haft processer som sträckt sig över ett år, från att sätta mål i januari till att följa upp i mitten av året och sen en slutlig uppföljning med en utvärdering i slutet av året som ligger till grund för kompensation.

Nu är det inte ovanligt att man följer upp och ev. även justerar målen varje månad eller ännu oftare – allt för att få en snabbare feedback och ändra kurs om det behövs. Annars är det lätt att man i slutet av året inser att man inte arbetat så mycket som man borde mot målen och dessutom kan verkligheten ha förändrats så att vissa av målen inte ens är relevanta längre. Agila mål kännetecknas av att de är kortare, transparenta, satta av medarbetarna eller teamet och inte är kopplade till någon form av yttre belöning/motivation. De visualiseras med hjälp av bilder, metaforer eller berättelser och kommuniceras och uppdateras ofta.

IT-stöd

Oavsett om man fortfarande kör en årlig uppföljning eller om man arbetar med agila mål, så krävs ett bra IT-stöd för att lagra, uppdatera och följa upp mål. Ett bra IT-stöd ska stötta den målmetod som organisationen har beslutat sig för att följa och helst också ha möjlighet att stötta inte bara VAD som skall genomföras (resultat) utan också HUR det sker (beteende).

Göteborg

Adress: Smugglarevägen 1
421 67 Västra Frölunda
Telefon: +46763056134
E-post: info@greenbullet.se

Stockholm

Adress: Bryggvägen 21
 117 68 Stockholm
Telefon: +46763056134
E-post: info@greenbullet.se

Malmö

Adress: Idrottsgatan 16B
216 14 Limhamn
Telefon: +46763056134
E-post: info@greenbullet.se