Att växa och utvecklas är kanske det viktigaste av allt för människor. Att skapa en kultur som aktivt stöttar och gör kompetensutveckling till en naturlig del av varje arbetsdag, utgör en viktig förutsättning för en framgångsrik organisation.

Kompetensutvärdering

Kompetensutvärdering lägger grunden för rätt medarbetare i rätt roll i organisationen. Om man regelbundet utvärderar kompetens kan man se till att varje person har de kompetenser som rollen kräver och även har möjlighet att utveckla sig vidare. En kompetensutvärdering bör minst göras av medarbetaren själv och chefen så att man får en gapanalys. Ännu bättre är att involvera fler personer, kanske både kollegor och kunder, för att få ett mer nyanserat resultat och diskussion.

En kompetensutvärdering ska inte innehålla ”alla” kompetenser som krävs för ett jobb, utan de specifika och unika kompetenser som är utmärkande för just den rollen. Tänk ”så enkelt som möjligt men inte enklare”.

360-feedback

En 360 utvärdering innebär att alla som finns runt en medarbetare gör en utvärdering på dennes kompetenser och/eller beteenden. Det kan vara allt från kunder till kollegor och dem medarbetaren själv är chef för. Oftast väljer medarbetaren själv ut vilka som ska ge feedback med vissa begränsningar. Det är bra om man kan diskutera ”face-to-face” och ge varandra konstruktiv feedback, men om det inte går på grund av företagskulturen så är det bättre att göra det anonymt än inte alls. I ett högpresterande team behöver dock kommunikationen vara rak och ärlig – man vet att feedback ges för att man ska få en chans till förbättring. Glöm inte att ge mest positiv feedback.

Karriärplanering

Karriärplaneringen börjar i kompetensutvärderingen och med hjälp av den kan man se vilka starka sidor man har och i vilken framtida roll man skulle passa bra i. I ett bra verktyg kan man jämföra sin nuvarande roll med en framtida och få rekommendationer på lämpliga utvecklingsaktiviteter som leder till att man kan växa in i den nya rollen.

Karriärplanering kan vara överflödig i en organisation där man hela tiden växer och utvecklas och kan känner att man bidrar till företaget övergripande mål och syfte. Roller blir mindre viktiga och gemenskap, ditt eget bidrag och att dra mot samma mål betyder mer. Om man dessutom har en vinstdelning på team istället för individ, så ökar det engagemanget ännu mer. Karriärplanering blir mindre och mindre vanligt i takt med att agila värderingar, principer och metoder används i högre utsträckning.

Göteborg

Adress: Smugglarevägen 1
421 67 Västra Frölunda
Telefon: +46763056134
E-post: info@greenbullet.se

Stockholm

Adress: Bryggvägen 21
 117 68 Stockholm
Telefon: +46763056134
E-post: info@greenbullet.se

Malmö

Adress: Idrottsgatan 16B
216 14 Limhamn
Telefon: +46763056134
E-post: info@greenbullet.se