För att kunna sätta rätt lön och annan ersättning till medarbetarna behöver man information. Ofta är det bra att involvera fler personer när det gäller att ge feedback på prestation

Grundlön

Grunden i all lönesättning är en rättvis grundlön. Man kan se det som en hygienfaktor som alltid behöver finnas där och upplevas som rättvis i förhållande till kollegorna. Grundlönen kan baseras på kriterier som är objektiva och upplevs som möjliga att utvärdera på ett rättvist sätt, t ex:

 • Ubildningsnivå
 • Tidigare erfarenhet
 • Ansvarsnivå
 • Marknadslön i regionen och för rollen
 • Etc.

Rörlig lön / belöning / feedback

Om det finns utrymme kan man också arbeta med olika typer av rörlig lön. Senare tids forskning pekar på att bonus och bonusmodeller som är utformade efter principen förväntad belöning efter genomfört arbete fungerar på enklare typer av arbete (ackord), men inte på mer komplexa arbetsuppgifter (se t ex Daniel Pink, Drive). Istället bör man följa ett antal principer när det gäller hur man ska arbeta med rörlig lön:

 • Involvera flera i beslutet om belöning – det är inte säkert att chefen vet bäst hur en medarbetare presterat
 • Håll belöningar små – stora belöningar har en tendens att skapa stress
 • Gör det möjligt för medarbetare att belöna varandra genom att uppmuntra att de ger varandra små presenter eller subventionera att de bjuder varandra på lunch eller fika.
 • Belöna ofta – när det finns en anledning att fira, gör det då!
 • Belöna beteende, inte bara resultat. HUR är minst lika viktigt som VAD
 • Publika belöningar har större effekt än ”hemliga” – alltså, berätta om någon gjort något bra och belöna (ge feedback, present etc.) inför kollegorna.
 • Vinstdelningsmodeller, där man tillsammans delar på ett resultat som hela bolaget varit med att skapa är ofta positivt och motiverande
 • Arbeta mot en ökad transparens när det gäller lön och belöning – resan dit är olika lång för olika företag och kulturer

Göteborg

Adress: Smugglarevägen 1
421 67 Västra Frölunda
Telefon: +46763056134
E-post: info@greenbullet.se

Stockholm

Adress: Bryggvägen 21
 117 68 Stockholm
Telefon: +46763056134
E-post: info@greenbullet.se

Malmö

Adress: Idrottsgatan 16B
216 14 Limhamn
Telefon: +46763056134
E-post: info@greenbullet.se