Företag som jobbar med Talent Management utnyttjar kraften i företagets samlade kompetens på ett smart sätt. Detta ger i snitt 22% högre avkastning* till aktieägarna. Men hur visar man på värdet för att finansiera investeringen? Ofta krävs ett Business Case för att få loss resurser till projektet.

Varför behöver ni ett gediget och detaljerat Business Case? Det finns två anledningar, dels för att kunna skaffa nödvändiga resurser. Men också för att informera ledande befattningshavare om det nya initiativet och få deras fulla stöd redan innan implementationen. Kom ihåg att Talent managementprocessen inte bara ägs av HR utan också av övriga chefer. Därför behöver ni också ta fram affärsmässiga argument för att försäkra er om att Talent managementlösningen kommer att användas optimalt och göra avsedd nytta i organisationen.

När det gäller Talent Management är det svårt att härleda nyttan med de strategiska HR-processerna och visa på det samband som finns mellan mer motiverade / kompetenta medarbetare och nöjdare kunder som leder till högre lönsamhet. Den process där det är lättast att se ett mer direkt värde är Performance management. Främst tre faktorer skapar värde i performanceprocessen: Målfokus och justering av målinriktning för individen och för hela organisationen, effektivare och rättvisare fördelning av lön och förmåner, samt en ökning av medarbetarnas produktivitet och engagemang.

I ett Business Case behöver man jämföra olika scenarios framåt med att inte göra någonting, alltså fortsätta precis som tidigare. Sen räknar man på vad varje alternativ skulle generera i form av intäkter och kostnader.

De organisationer som framgångsrikt implementerar en ny Talent Managementlösning bygger en historia, ett Case, kring den nya lösningen. Denna historia ska vara både engagerande och säljande. Därför bör den innehålla följande:_______________

  • Identifierade problem
  • Förslag på lösningar
  • Implementationsplan
  • Kostnader för resursbehov
  • Roadmap för framtiden

Ert Business Case ska på ett tydligt sätt förklara vikten av Talent Management för er organisation. Det ska beskriva vilka fördelar och möjligheter lösningen har för era anställda, chefer, beslutsfattare och HR. Förutom att systemet passar er är det är viktigt att HR och mellancheferna förstår affärsnyttan och kan använda Talent Management på bästa sätt. Därför är det viktigt att de hjälper till i utvecklingen av ett Business Case.

Ert Case ska också fokusera på företagets befintliga affärsstrategier gällade tillväxt, sammanslagningar, uppköp, produktlanseringar och liknande för att förklara hur dessa initivativ kommer att gynnas och stöttas av det nya systemet.

När ert Case är klart är det viktigt att få ledningen att stötta implementeringen av det nya systemet, både attitydmässigt och finansiellt. Detta betyder att ert Case ska presenteras för er VD, ekonomichef och andra beslutsfattare i företaget. Presentationen ska innehålla även historien bakom och fördelarna som den föreslagna Talent Managementlösningen kommer att ge er organisation.

Kontakta oss:

15 + 7 =

Göteborg

Adress: Smugglarevägen 1
421 67 Västra Frölunda
Telefon: +46763056134
E-post: info@greenbullet.se

Stockholm

Adress: Bryggvägen 21
 117 68 Stockholm
Telefon: +46763056134
E-post: info@greenbullet.se

Malmö

Adress: Idrottsgatan 16B
216 14 Limhamn
Telefon: +46763056134
E-post: info@greenbullet.se