Marknaden för People och Talent management-system är under ständig utveckling och antalet aktörer ökar hela tiden. För att göra det hela ännu mer komplicerat, finns det många olika moduler och konfigurationsalternativ. Vi hjälper dig att välja den leverantör som passar ditt företags behov bäst. I en förstudie tar vi reda på vi vilka krav ni har och vilka processer som bör prioriteras.

För att växa och bygga en större marknadsandel, köper många leverantörer nischaktörer som ett sätt att växa sig större snabbare. Dels för att få tillgång till deras kunder, men också att integrera den specifika funktionaliteten med sin egen produkt. Olyckligtvis, är integrationen sällan optimal, utan skapar ofta istället problem för kunden. De flesta leverantörer är verksamma över hela världen men har få eller inga representanter i Skandinavien, vilket innebär att det ofta är svårt att komma i kontakt eller hålla möten med dem.

Vår samlade kunskap om olika People / Talent managementleverantörer och deras styrkor och svagheter underlättar processen att välja den som passar bäst för just dina behov. Leverantören som fick de bästa recensionerna i internationella jämförelser (Gartner etc.) är inte alltid den som passar din organisation bäst. För att veta vilken plattform som passar ditt företag bäst, måste vi göra en analys av dina krav och behov samt matcha dem mot funktionerna i systemleverantörens produkt.

Vi har utfört ett antal leverantörsval och har därför etablerat kontakter med många av leverantörerna. Därför kan vi snabbt ordna möten och demonstrationer så snart vi har tydliga krav. Vi har också regelbunden kontakt med internationella forskningsföretag att ta del av de senaste trenderna och forskningsresultat om och kring People och Talent management.

För att avgöra om en leverantör passar din organisation behöver vi information från flera nyckelpersoner med en fördjupad inblick i företaget. När det gäller att specificera dessa behov, kommer du antagligen att behöva göra kompromisser mellan olika intressenters åsikter. Därför är det viktigt att strukturera kraven och skilja mellan dem som är “must haves” och de som är “shoulds”, “coulds” och “wishes”.

Steg i valet av leverantör:

  • Börja med en vision workshop för att ta reda på omfattningen och mål med ert initiativ
  • Fortsätt med att titta närmare på processer och arbetsflöden som ligger till grund för Talent management (t.ex. kompetenshantering, mål och successionsplanering)
  • Bryt ner till prioriterade krav eller “user stories”
  • Jämför hur väl dessa kan genomföras i de olika plattformarna
  • Ta även hänsyn till icke-funktionella krav som förvaltning / underhåll, användbarhet och leverantörernas finansiella stabilitet
  • Bjud in de leverantörer som fortfarande håller måttet för demonstrationer på plats med processägare, HR-specialister och andra intressenter

Göteborg

Adress: Smugglarevägen 1
421 67 Västra Frölunda
Telefon: +46763056134
E-post: info@greenbullet.se

Stockholm

Adress: Bryggvägen 21
 117 68 Stockholm
Telefon: +46763056134
E-post: info@greenbullet.se

Malmö

Adress: Idrottsgatan 16B
216 14 Limhamn
Telefon: +46763056134
E-post: info@greenbullet.se