När förstudie och val av systemleverantör är klart är det dags att börja implementera processer och system. Det handlar om ett förändringsprojekt som påverkar hela eller delar av organisationen beroende på vilka delar man väljer att arbeta med och i vilken ordning. I förstudien har man tagit fram en plan för hur implementationen bör gå till. Nu är det dags att göra verklighet av planerna!

Under implementationen ska organisationen förberedas för att börja arbeta med de nya processerna och det nya IT-systemet. Det är många delar som behöver sättas på plats och några av huvudaktiviteterna är följande:

  • Konfigurering av IT-stödet enligt verksamhetens krav
  • Ta fram jobbroller och kompetenser
  • Utforma supportmaterial och instruktionstexter (inklusive emailtexter)
  • Utrullning och utbildning
  • Kommunikation/information runt förändringen och vad som förväntas av alla
  • Migrera information i befintliga IT-system till det nya
  • Integrera med t ex personaldatabas eller lönesystem
  • Utveckla rapporter
  • Förbereda förvaltningsorganisationen
  • Eventuellt avveckla gamla IT-system

GreenBullet har projektledare, arkitekter, utbildare och erfarna konsulter på alla områden inom Talent management och hjälper er att lyckas med implementation och roll out!

Kontakta oss:

9 + 12 =

Göteborg

Adress: Smugglarevägen 1
421 67 Västra Frölunda
Telefon: +46763056134
E-post: info@greenbullet.se

Stockholm

Adress: Bryggvägen 21
 117 68 Stockholm
Telefon: +46763056134
E-post: info@greenbullet.se

Malmö

Adress: Idrottsgatan 16B
216 14 Limhamn
Telefon: +46763056134
E-post: info@greenbullet.se