Redan i förstudien bör man fokusera på hur projektresultatet ska tas om hand efter genomfört projekt. Annars är det lätt att det inte finns någon som tar över och förvaltar processer, information och system som rullats ut i organisationen. Vi har den kompetens som krävs för en effektiv förvaltning av Talent managementlösningar.

Efter en genomförd Talent Managementutrullning uppstår behovet av att supportera och stötta användarna i de nya strategiska HR-processerna och IT-systemet. Frågor av olika karaktär uppstår när man ska arbeta på ett nytt sätt och man behöver snabbt få hjälp och coaching av ett professionellt supportteam. Ibland har man inte de egna resurserna och kan behöva stärka upp sin egen supportorganisation med kompetenta konsulter under längre eller kortare tid. Rapporter behöver också utvecklas för att skapa förutsättningar för väl underbyggda beslut.

GreenBullets konsulter har lång erfarenhet av att hjälpa till med allt från att lägga upp nya användare till att svara på frågor om hur processen är implementerad i systemet. Utbildning kan genomföras hos användarna eller via video/webex. En annan aspekt som man behöver ta hänsyn till är den nya funktionalitet som regelbundet släpps från leverantören och beslut om den ska användas eller inte. Vad får det för konsekvenser på organisation och processer om vi accepterar de nya funktionerna? Vi stöttar er så länge ni har ett behov av externt stöd.

Kontakta oss:

11 + 7 =

Göteborg

Adress: Smugglarevägen 1
421 67 Västra Frölunda
Telefon: +46763056134
E-post: info@greenbullet.se

Stockholm

Adress: Bryggvägen 21
 117 68 Stockholm
Telefon: +46763056134
E-post: info@greenbullet.se

Malmö

Adress: Idrottsgatan 16B
216 14 Limhamn
Telefon: +46763056134
E-post: info@greenbullet.se