Agile People, en tvådagars Workshop

Agile People är ett koncept/en filosofi som inkluderar ett agilt mindset, agila värderingar och principer samt agila verktyg – för att förbättra arbetet I en värld där allt förändras exponentiellt. Att arbeta i en organisation som omfamnar den agila värdestrukturen kräver förståelse för hur strategi, verksamhet och ledning – behöver förändra, oavsett om du är chef eller arbetar som HR. Dessa två perspektiv är bara två sidor, av samma mynt.

 

Känner du igen dig själv i något av de påståenden som följer?

“Vi måste vara konkurrenskraftiga – ständigt förbättra förutsättningarna för att skapa nya och bättre produkter / tjänster.”

“Vi förstår att nöjda människor är en viktig faktor för ökat medarbetaransvar och behöver nya praktiska verktyg och idéer för vårt kontinuerliga förbättringsarbete inom detta område.”

“Vi arbetar enligt agila principer i vissa delar av vår verksamhet, men inte i andra, och upplever att detta har skapat en konflikt i vår organisationsstruktur.”

 “Vi måste skapa en högre grad av synlighet för vår övergripande vision, för att våra förväntningar på hur vår verksamhet realiserar vår strategi  – måste vara tydligare.”

“Vi behöver praktiska verktyg som hjälper oss att arbeta tillsammans mellan olika avdelningar, utan att skapa suboptimering och konkurrens (oftast ett behov i stora organisationer)”

 “Vår ledarskapsfilosofi är inte modern och vi måste hitta nya och bättre sätt än “morötter och piskor” för ledare att använda för att skapa motiverade medarbetare som levererar och är glada.”

“Vi är några personer som behöver inspireras för att förbättra oss genom att börja använda nya verktyg och principer som kan hjälpa oss att förändra – omedelbart.”

Om ja – då är denna workshop för dig/din organisation!

 

Workshop program

 • Introduktion till det agila tillvägagångssättet
 • Hur är det agila tillvägagångssättet relaterat till Lean and Systems tänkande?
 • Varför jobba agilt?
 • Vad kännetecknar det agila tankesättet och värderingarna?
 • Hur kan vi anpassa arbetet för att skapa maximalt värde i en agil organisation?
 • Hur ska medarbetar- rekrytering, utveckling, lön, prestationsutvärdering och belöningar se ut?
 • Erbjuder vi det som behövs för att människor skall kunna prestera bra?
 • Hur kan vi få människor att ta ansvar och känna ägandeskap av sitt arbete när alla i organisationen behöver vara ledare?
 • Hur kan vi använda smidiga tekniker som Scrum och Kanban?
 • Vilka är de specifika färdigheter som vi behöver använda för att driva en agil omvandling, ur ett människoperspektiv?

Perspektiv som täcks

Individuellt perspektiv (DU) . Att känna dig själv och veta varför du gör det du gör.

 • Reiss Motivation Profile (RMP) visar dina grundläggande behov och motiv och bidrar till en bättre förståelse för dig själv och ditt ledarskap, och varför du gör vad du gör …

Team-perspektiv (vi i vårt team)

 • Hur man ökar takt från omogna till mogna högpresterande lag
 • Hur man växer och utvecklar lag som oberoende och har befogenhet att fatta sina egna beslut

Organisatoriskt perspektiv (ALLA USA)

 • Hur balanserar man en agil kultur med en agil struktur
 • Hur man arbetar för att förändra beteenden – uppnå en smidig tankesättning och kultur

Vilka lärandemål kan jag förvänta mig?

Hur vi kan stödja en agil organisationsomvandling: Du lär dig att bedöma den nuvarande organisationsstrukturen och sedan få idéer kring hur man skapar en ny struktur som möjliggör en agil verksamhet, maximerar kommunikation och samarbete inom och mellan lag och möjliggör flödet av värde .

Så här ställer du in mål och hanterar prestanda på ett nytt sätt: Du lär dig att utvärdera nuvarande prestationshanteringspraxis och identifiera sätt att föra in Agilt tänkande för att förbättra prestanda, ansvar och tillväxt genom nya målinställningsverktyg som OKR: s.

Hur hanterar Löner och förmåner i en agil organisation: Du lär dig att beskriva och kontrastera traditionella incitamentsstrukturer med agilvänliga strukturer och diskutera fördelarna och nackdelarna med varje metod och förklara hur du kan tillämpa dem i din miljö.

Hur man utvecklar en organisationshandlingsplan för rollmodellering, en smidig tankegång: Du lär dig att bygga nya färdigheter som möjliggör cross-funktionella team baserat på T-formade människor. Jobbroller – behövs de i framtiden?

Medarbetarnas engagemang och motivation på ett agilt sätt: Vi kommer att rekommendera motivationsverktyg som ska tillämpas i olika sammanhang och beskriva hur den traditionella medarbetarinsatsundersökningen behöver förändras när vi arbetar med en agil värdestruktur.

Talangförvärv och kandidatupplevelse: Vi ska visa hur du kan skapa en design- och sourcing-strategi som kan användas för att hitta och förvärva “rätt” människor för att stödja organisationens strategiska tillväxt genom att ta värderingar, kultur, mångfald och samarbete i anställningsbeslutet.

Aktivera och stödja Agilt lärande: Vi kommer att föreslå sätt att aktivera och stödja ett inlärnings mindset för ett team, som stödjer övergången från fokus på brister till fokus på utveckling av nya kompetenser, förmågor och kontinuerlig förbättring

Varför den smidiga tankegången är allas ansvar: Vi ska visa hur man utformar de talanger / personer som behövs för att hjälpa till med en organisatorisk smidig omvandling och diskutera skillnaden mellan ägande, ansvar och ansvarsskyldighet.

De nödvändiga förändringarna i alla funktioner: Du kommer att reflektera över hur behovet av en agil verksamhet påverkar din funktion och organisation och hur det påverkar lagmedlemmarnas roller och beteenden.

Praktiska verktyg, mallar och övningar: Du lär dig hur du kan arbeta med smidiga verktyg och metoder, till exempel med Kanban, Sprints, Scrum och Retrospectives för att öka människors lycka och prestanda. Workshopen lägger stor vikt vid praktiska exempel och vi presenterar en rad verktyg som du kan använda när du börjar med ditt eget agila initiativ.

När? Var? Hur?

Kontakta oss för detaljerad information om framtida workshops. Kontaktuppgifter finner du längst ned på denna sidan.

Tidigare workshops

Vi har tidigare utbildat deltagare från SKF, SEBEN, Marginalen Bank, Nordea, Volvo, TetraPak, Tele2, IFS, If, Svevia, Helsingborg, Uppsala, Manpower, Evry, TV4, Vitrolife, Rebtel, Magine, Toca Boca, Dynabyte, Södertörns universitet, DEK Technologies, Vasakronan, IKEA, Blue Garden, Nordic Morning, Findwise och många andra företag och organisationer. Utvärderingen av de senaste utbildningarna resulterade i ett  genomsnitt på 4,83 på en 5-punkts skala.

Vem kan delta?

Linjechefer, HR-specialister, chefer från supportfunktioner (t ex. IT, HR, Marknad eller Finans), konsultchefer, chefer generellt, ledningsgrupper, team, konsulter och liknande.

Workshop ledare, Pia-Maria Thorén

Pia-Maria Thorén, har 25 års konsulterfarenhet från stora Svenska och internationella företag inom HR, ledarskap och organisation. Hon är grundaren av företaget GreenBullet och det globala nätverket Agile People.

Hon är också författare till  Agile People – A Radical Approach for HR and Managers (That Leads to Motivated Employees).

Som konsult har hon arbetat med många av Sveriges största företag och är en återkommande föreläsare vid konferenser och vid olika typer av nätverkssammankonster.

Kontaktformulär:

8 + 1 =

Göteborg

Address: Smugglarevägen 1,
421 67 Västra Frölunda
Telephone: +46763056134
E-mail: info@greenbullet.se

Stockholm

Address: Bryggvägen 21
 117 68 Stockholm Telephone: +46763056134 E-mail: info@greenbullet.se

Malmö

Address: Idrottsgatan 16B,
216 14  Limhamn
Telephone: +46763056134
E-mail: info@greenbullet.se