GreenBullet är det första konsultbolaget i Sverige att erbjuda tjänster inom agil HR och har genom tidigare uppdrag en unik kompetens inom området.

Agila metoder såsom Scrum har på kort tid skapat ett helt nytt synsätt kring hur verksamheter kan utvecklas genom sitt ökade fokus på förändring, feedback och samarbete mellan människor. Det engelska ordet agile betyder just ”lättrörlig”. I jämförelse med den traditionella vattenfallsmodellen innebär agila metoder ett mer flexibelt arbetssätt, där ständiga anpassningar till förändringar välkomnas under hela processen.

Fler och fler organisationer ser nu värdet i att applicera det agila synsättet inom HR. När traditionella processer fokuserar på kontroll och styrning är en agil HR-funktions roll snarare att skapa värde och stötta chefers och medarbetares unika behov. Ett konkret exempel är att gå från en performance management-process där mål sätts en gång om året, till en mer löpande dialog där chef och medarbetare genom löpande avstämningar håller målsättning och feedback levande.

Traditionell HR Agil HR
Processer Episodiska Löpande
  Reaktiva Proaktiva
  One-size-fits-all, standardiserade No-size-fits-all, behovsanpassade
  Push Pull
Organisation Maskin Nätverk
  Individ Team
Ledarskap Chefskap Medarbetarskap
Människosyn Negativ (teori X) Positiv (teori Y)
Motivation Extern Intern
Feedback Sällan Ofta
HR:s roll Kontrollera, implementera standarder Stötta, främja organisationens lättrörlighet

Genom workshops, utbildningar (öppna och företagsanpassade) och beprövade verktyg kan vi hjälpa din organisation att implementera agila HR-processer. Läs mer om våra öppna och skräddarsydda utbildningar här.

Kontakta oss:

5 + 5 =

Göteborg

Adress: Smugglarevägen 1
421 67 Västra Frölunda
Telefon: +46763056134
E-post: info@greenbullet.se

Stockholm

Adress: Hagagatan 50
113 47 Stockholm
Telefon: +46763056134
E-post: info@greenbullet.se

Malmö

Adress: Idrottsgatan 16B
216 14 Limhamn
Telefon: +46763056134
E-post: info@greenbullet.se