Agile People, en tvådagars workshop

Begreppet Agile People är ett koncept som handlar om ett att agilt tankesätt, samt agila värderingar, principer och verktyg för att kunna förbättra arbetet i en värld där allt förändras exponentiellt. När du arbetar i ett företag som omfamnar den agila värdestrukturen måste du förstå hur människors strategier, verksamhet och ledning behöver förändras – oavsett om du är en chef eller en HR-professionell. Dessa två perspektiv är bara två sidor av samma mynt.

Känner du igen er in något av de följande påståenden?

“Vi måste vara konkurrenskraftiga och ständigt förbättra förutsättningarna för att kunna skapa en bättre produkt/tjänst/service och skapa mer nytta/värde för våra kunder!

“Vi har insett att nöjda människor är en viktig faktor för ökat engagemang och ökad prestation från anställda och behöver nya praktiska verktyg och idéer för vårt kontinuerliga förbättringsarbete inom detta området.”

“Vi arbetar redan enligt agila principer inom vissa delar av vår organisation, men inte i andra och vi upplever att detta har skapat en konflikt i vår organisationsstruktur”

“”Vi måste skapa en högre synlighet för vår vision och klargöra hur vi förväntar oss att vår verksamhet ska realisera vår strategi”

”Vi behöver praktiska verktyg som hjälper oss att arbeta tillsammans mellan olika avdelningar, utan att skapa suboptimering och konkurrens” [oftast ett behov i stora organisationer]

”Vår ledarskapsfilosofi är inte modern och vi måste hitta nya och bättre sätt än morötter och piskor för ledare att använda i deras syfte att skapa motiverade medarbetare som levererar och är lyckliga”

”Vi måste inspireras för att förbättra oss genom att börja använda nya verktyg och principer som kan hjälpa oss att ständigt förändras och förbättras – snabbt”

Om ja, ja då är detta en workshop för er!

Workshop program

 • Introduktion till det agila tillvägagångssättet
 • Hur är det agila tillvägagångssättet relaterat till Lean and Systems tänkande?
 • Varför jobba agilt?
 • Vad kännetecknar det agila tankesättet och de agila värderingarna?
 • Hur kan vi anpassa arbetet för att skapa maximalt värde i en agil organisation?
 • Hur ska folk: rekrytering, utveckling, lön, prestationsutvärdering och belöningar se ut?
 • Ger vi människor förutsättningarna för att prestera bra?
 • Hur kan vi få människor att ta ansvar och känna ägande av sitt arbete när alla i organisationen behöver vara ledare?
 • Hur kan vi använda agila tekniker som Scrum och Kanban?
 • Vilka är de specifika färdigheter som vi behöver använda för att driva en agil omvandling, ur ett människoperspektiv?

Perspektiv som omfattas

Individuellt perspektiv (DU) Att känna dig själv och veta varför du gör vad du gör.

 • Reiss Motivation Profile (RMP) synliggör dina grundläggande behov och motiv och bidrar till en bättre förståelse för dig själv och ditt ledarskap, och varför du gör vad du gör …

Team-perspektiv (VI I VÅRT TEAM)

 • Hur man ökar takten från att vara ett omoget till ett högpresterande team
 • Hur man utvecklar team till att växa så att de blir oberoende och starka nog att ta egna beslut

Organisatoriskt perspektiv (VI ALLA )

 • Hur balanserar man en agil kultur med en agil struktur?
 • Hur arbetar man för att förändra beteenden, för att uppnå ett agilt tankesätt och en agil kultur?

Vilka lärandemål kan jag förvänta mig?

Hur vi kan stödja en smidig organisationsomvandling: Du lär dig att bedöma den nuvarande organisationsstrukturen och får idéer kring hur man skapar en ny struktur som möjliggör rörlighet i verksamheten, maximerar kommunikation och samarbete inom och mellan lag och möjliggör flödet av värde .

Så här ställer du in mål och hanterar prestanda på ett nytt sätt: Du lär dig att utvärdera nuvarande prestationshanteringspraxis och identifiera sätt att införa agilt tänkande för att förbättra prestanda, ansvarighet och tillväxt genom nya målinställningsverktyg som OKR: s.

Hur löner och förmåner hanteras i en agil organisation: Du lär dig att beskriva och jämföra traditionella incitamentsstrukturer med Agil-vänliga strukturer och diskutera fördelarna och nackdelarna med varje metod och förklara hur du kan tillämpa dem i din miljö.

Hur man utvecklar en organisationshandlingsplan för rollmodellering, en agil tankegång: Du lär dig att bygga nya färdigheter som möjliggör cross-funktionella team baserat på T-formade människor. Jobbroller – behövs de i framtiden?

Medarbetarengagemang och motivation på ett smidigt sätt: Vi kommer att rekommendera motivationsverktyg som tillämpas i olika sammanhang och beskriva hur den traditionella medarbetarinsatsundersökningen behöver förändras när vi arbetar med en agil värdestruktur.

Talangförvärv  och kandidatupplevelse: Vi kommer att visa hur du kan skapa en design- och sourcing-strategi som kan användas för att hitta och förvärva ”rätt” människor för att stödja organisationens strategiska tillväxt genom att inkludera värderingar, kultur, mångfald och samarbete i anställningsbeslutet.

Möjliggöra och stödja Agilt lärande: Vi kommer att föreslå sätt att möjliggöra och stödja en inställning till lärande, i ett team som stödjer övergången från fokus på brister till fokus på utveckling av nya kompetenser, förmågor och kontinuerlig förbättring.

Varför den agila filosofin/inställningen är allas ansvar: Vi ska visa hur man utformar de talang/medarbetar-element som behövs för att stötta en organisatorisk, agil omvandling och diskutera skillnaden mellan ägande, ansvar och ansvarsskyldighet.

De nödvändiga förändringarna i alla funktioner: Du kommer att reflektera över hur behovet av affärsmässig rörlighet påverkar din funktion och organisation och hur det påverkar lagmedlemmarnas roller och beteenden.

Praktiska verktyg, mallar och övningar: Du lär dig hur du kan arbeta med smidiga verktyg och metoder, till exempel med Kanban, Sprints, Scrum och Retrospectives för att öka människors lycka och prestanda. Workshopen lägger stor vikt vid praktiska exempel och vi presenterar en rad verktyg som du kan använda när du börjar med ditt eget smidiga initiativ.

När? Var? Hur?

Kontakta oss för mer detaljer om framtida workshops. Du finner kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Tidigare workshops

Nyligen har vi tränat deltagare från SKF, SE-banken, Marginalen Bank, Nordea, Volvo, TetraPak, Tele2, IFS, If, Svevia, Helsingborg, Uppsala, Manpower, Evry, TV4, Vitrolife, Rebtel, magine, Toca Boca, Dynabyte, Södertörn University, DEK Technologies, Vasakronan, IKEA, Blue Garden, Nordic Morning, Findwise och många fler företag och organisationer. Utvärderingen av den senast avslutade träningen visade ett medelvärde av  4.83 på en 5-gradig skala

Vem kan delta?

Linjechefer, HR business partners/specialister. Chefer/ledare från supportfunktioner (såsom t.ex. IT, HR, marknad eller finans), konsultchefer, ledare generellt, chefsteam, konsulter och fler.

Workshop ledare, Pia-Maria Thorén

Pia-Maria Thorén, har 25 års konsulterfarenhet inom stora svenska och internationella företag, inom HR-ledarskap och organisation. Hon är grundaren av företaget GreenBullet och det globala nätverket Agile People.  

Hon är också författaren av boken  Agile People – A Radical Approach for HR and Managers (That Leads to Motivated Employees).

Som konsult har Pia-Maria arbetat med många av sveriges största företag och föreläser regelbundet vid konferenser och vid olika typer av nätverk.

Typ

Datum

Stad

Språk

Läs mer

Agile People Workshop Kommer snart!
Agile People Workshop Kommer snart!

Kontaktformulär:

2 + 12 =

Göteborg

Stockholm

Malmö